top of page

Mijn diensten

Interim Management Training & Coaching 

Business Case

Interim Management

April 06, 2016

Goed betalende klanten valt of staat met een goede inrichting van uw order to cash proces en daar kan ik voor zorgen. Grofweg valt dit proces uiteen in pre-sales, sales en after-sales activiteiten. Aan de hand van een Quick Scan doorloop ik het volledige proces waarbij onderstaande aandachtspunten de revue zullen passeren.

1. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

2. Offerte

3. Facturatie

4. Credit Management

  •  Krediet analyse

  •  Debiteurenbewaking

  •  Risicomanagement

  •  Querymanagement

  •  Incasso

5. Management rapportage

6. Interne communicatie

Mijn bevindingen neem ik met u door en ik doe verbetervoorstellen.

Ik schrijf voor u een kredietbeleid, procedures en werkinstructies. Ik implementeer deze binnen uw organisatie en Credit Management Software. Uw debiteuren gaan sneller betalen. Een goede AO/IO is daarbij een absolute randvoorwaarde.

 

Is uw Credit Manager of Credit Controller uitgevallen als gevolg van ziekte of bent u op zoek naar invulling van die functie wegens een zwangerschapsverlof? Ik ben "plug & play" hiervoor inzetbaar.

 

Ik heb geen eigen bedrijf en werk bij voorkeur op basis van een projectcontract in combinatie met payrolling of uitzendconstructie.

Training & Coaching

April 06, 2016

Goed opgeleide medewerkers met de juiste vaardigheden en competenties zijn cruciaal om het order to cash proces vlot te laten verlopen. Veranderingen stuiten vaak op weerstand, wat tot uiting komt in uitlatingen als:

  • "Het gaat toch goed zo"

  • "We doen het al jaren zo"

  • "Dat werkt hier zo niet"

  • "We hebben geen tijd" (geen zin) 

De door mij gehanteerde methode Small Group Activity (SGA) biedt hiervoor een oplossing. Samen met uw team ga ik aan de slag om problemen aan te pakken, en oplossingen te vinden. Ieder teamlid wordt hiermee deelgenoot van de verandering. De methode creëert draagvlak en commitment met effectieve verbetering als resultaat. Gedurende en ook na de (her)inrichting van het proces worden uw medewerkers door mij getraind en gecoached tot het gewenste niveau wat is afgestemd op een juiste tijdige en volledige uitvoering van uw nieuwe kredietbeleid. Training en Coaching geef ik op locatie en online met behulp van een virtual classroom. Er waait weer een frisse wind door uw team, met betere resultaten als gevolg.

Iedere Creditnota is een klacht

March 30, 2016

Deelt u mijn ervaring dat er ook veel facturen onbetaald blijven omdat er bij aanmaningen sprake blijkt te zijn van een dispuut? De gefactureerde prijs e/o hoeveelheid is fout. Een PO nummer ontbreekt, NAW gegevens zijn onjuist. Allemaal redenen voor uw klant om uw factuur te blokkeren voor betaling in afwachting van correctie of zelfs een volledige nieuwe factuur. De nieuwe factuurdatum is dan weer bepalend is voor de uiteindelijke betaaldatum. Hoogst irritant voor u en vaak een terechte klacht anders crediteert of corrigeert u immers niet. In mijn business case leg ik de oorzaken binnen uw eigen order to cash proces bloot zodat klachten en creditnota's niet langer leiden tot vertraging in uw geldstroom. U leest er meer over in mijn PowerPoint presentatie. 

Please reload

bottom of page