top of page

Krediet, wat is het en waar gaat het om ?


Krediet is het vermogen om geld, goederen of diensten geleverd te krijgen in ruil voor de belofte om daarvoor op een vooraf overeengekomen toekomstig tijdstip te betalen.


Deze definitie bevat 3 elementen waarop kredietverlening is gebaseerd. Dat zijn toekomstige betaling, vertrouwen en de juridische vorm die het krediet aanneemt, zodat de betaling kan worden afgedwongen.

Het is duidelijk dat het mis gaat zodra een van drie pijlers onderuit gaat. Het is dus belangrijk om vooraf de kredietwaardigheid van uw afnemers te bepalen, maar ook gedurende de relatie te blijven volgen. Zaken doen is risico nemen, alleen omzet leidt tot winst Dat klopt, maar bedenk ook dat bij een leverantie uw kapitaal wordt overgeheveld naar uw afnemer. Uw kapitaal bevriest in feite indien uw afnemer niet ( op tijd ) betaalt, en moet in het ergste geval volledig worden afgeschreven als de vordering oninbaar blijkt te zijn. Menig bedrijf heeft de poorten al moeten sluiten door deze verliezen.

Binnen een kredietbeleid is het dus de kunst om de juiste afweging te maken tussen commerciële belangen en financiële belangen. Het gaat om verantwoorde kredietverstrekking en niet om kredietbelemmering.

Wat zijn de meest ideale omstandigheden waaronder op een verantwoorde manier krediet kan worden verstrekt


Uw afnemer:


  • Staat er financieel gunstig voor

  • Heeft een voorraad die in een juiste verhouding staat tot het totaal aan investeringen

  • Heeft een behoorlijke differentiatie in productaanbod, die met voldoende marge kan worden verkocht

  • Heeft een redelijke omzet en mag in de eerstkomende jaren ook een gunstige omzetontwikkeling verwachten

Betekent dat nu dat u maar geen zaken moet doen indien uw afnemer niet aan deze voorwaarden voldoet ? Nee, natuurlijk niet, zolang de verwachte resultaten maar opwegen tegen de vergrote kans op verlies wegens wanbetaling. Mogelijk is er zelfs sprake van krediet verruimende factoren maar ook krediet beperkende.Ga hier verstandig mee om!

Een intelligente kredietpolitiek mikt niet alleen op onmiddellijk en tijdelijk voordeel maar vooral op de continuïteit van uw onderneming
EndFragmentUitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page