top of page

Verhandelen van leverancierskrediet om uw liquiditeit op peil te houden. Bestaat dat nog ?


Van oudsher kent het handelskrediet 2 vormen waarbij het leverancierskrediet overgaat in een afnemerskrediet indien uw afnemer vooruit betaalt. Dat laatste komt nauwelijks voor en dus loopt u als leverancier een risico op non-betaling bij het verstrekken van krediet aan uw afnemer.

Dat risico kan worden afgedekt door verhandelbare krediet documenten die door endossement aan anderen kunnen worden overgedragen. Door verdiscontering van de documenten kunt u uw liquiditeit op peil houden.


Voorbeelden daarvan zijn Wissels Promessen Cheques Veemcelen Connossementen en Accreditieven. Met uitzondering van de laatste 2 zijn deze documenten nagenoeg uit het handelsverkeer verdwenen, zeker in het binnenlands betalingsverkeer. Bij exporttransacties zijn sommige nog wel gebruikelijk.


Het leverancierskrediet is steeds meer een "open krediet " geworden waarbij u de rechtmatigheid van uw vordering zult moeten aantonen met een getekende opdracht of ontvangstbevestiging.Het verhandelen van leverancierskrediet vinden we nog wel terug in de vorm van factoring.

De verhandelbare documenten hebben een aantal juridische voordelen toch wegen deze niet op tegen de zakelijke voordelen van het leverancierskrediet. Daarom zijn ze ook minder gebruikelijk geworden.


Voordelen leverancierskrediet:


1. Het wordt gemakkelijk verstrekt met een minimum aan tijd en kosten voor zowel de koper als de verkoper

2. Van de koper wordt niet verlangd dat hij op formele wijze zijn schuld erkent door ondertekening van een kredietdocument, wat koopweerstand zou kunnen opwekken

3. Op leverancierskrediet kun je relatief eenvoudig een kortingsregeling toepassen ( betalingskorting ) om het totale debiteurenrisico binnen de perken te houden en gelijktijdig uw liquiditeit te verbeteren


Bij dat laatste voordeel is het natuurlijk wel van belang om een goede afweging te maken tussen de kosten van de betalingskorting en het rentevoordeel dat u behaalt omdat het geld sneller op uw bankrekening binnenkomt.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page