top of page

Zaken doen met zwakke klanten, durft u het aan?


Van oudsher is een betalingsconditie eigenlijk bedacht om de koper in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen te bewerken en te verkopen. Vanuit de verkoop wordt de leverancier betaald.Een redelijk uitgangspunt zolang dat maar binnen de overeengekomen betaalconditie valt.


Wat er vaak gebeurt in de praktijk is dat veel afnemers dit principe aangrijpen aan om betalingen uit te stellen. Hoe vaak krijgt u niet te horen dat de betaling wordt vertraagd of uitgesteld omdat uw afnemer nog zit te wachten op geld van zijn debiteuren? Debiteurensmoes numero uno ! Zeker in de huidige tijd van geduchte concurrentie. De kopersmarkt. Het debiteurenrisico van uw afnemer wordt op u afgewenteld, en wat als uw klant door zijn debiteuren niet wordt betaald.?Alle reden dus om onmiddellijk alle seinen in uw systeem op rood te laten springen want blijkbaar is uw afnemer niet in staat om uw betaling vanuit zijn bankkrediet te financieren.U heeft te maken met een zwakke afnemer. Wat nu ? Incasso ? Tsja.. dat is natuurlijk een laatste redmiddel, ook niet altijd trouwens, vaak ben je al te laat. Ook hier geldt: " voorkomen is beter dan genezen " Het vooraf aanvragen van kredietinformatie of afsluiten van een kredietverzekering zijn in dit verband open deuren.


Je kunt ook iets doen met de betaalconditie.


Gewone betaalcondities zijn de condities die aan vrijwel alle klanten worden opgelegd. Een verhoogd of verlaagd kredietrisico kan een reden zijn om van de gewone conditie af te wijken. Bij een verhoogd kredietrisico is de betaalconditie zo kort mogelijk en liefst vooruitbetaling al dan niet met een kortingsregeling voor contante betaling.


Er zijn nog een aantal situaties die het kredietrisico kunnen beperken.


1. Borgstelling. De moedermaatschappij staat borg voor een dochteronderneming

2. Krediet op onderpand. De koper cedeert een deel van zijn activa aan de verkoper

3. Tegenleveranties. De verkoper koopt goederen van zijn afnemer voor dezelfde waarde , om gebruik te kunnen maken van zijn recht op compensatie

4. Consignatie De verkoper levert de goederen aan zijn afnemer ( de geconsigneerde) zonder eigendomsoverdracht.


Het is logisch om zoveel mogelijk klanten tegen de gewone conditie te willen leveren, toch moet men ook de afwijkende condities durven te hanteren indien je naast de sterke ook de zwakkere afnemers wil bereiken.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page