top of page

Het documentair krediet, de belangrijkste vormen en begrippen bij elkaar


Een documentair krediet ( ook wel bekend onder de naam accreditief of LC,Letter of Credit ) is een betalingsinstrument wat erin voorziet dat de verkoper zo snel mogelijk zijn geld krijgt en de koper uitstel van betaling krijgt. De door beide partijen gekozen bank zal zich verbinden om de verkoper te betalen mits aan de voorwaarden volgens het accreditief wordt voldaan. Een accreditief heeft een verkoopcontract als grondslag, maar is een op zichzelf staande verrichtingBetrokken partijen

1. De koper opent het krediet ten gunste van de verkoper

2. De bank aanvaart de opdracht en opent het krediet, al dan niet door bemiddeling van een andere bank ( de correspondent )

3. De verkoper, begunstigde van het krediet

Voordelen

  • Ruimere financieringsmogelijkheden voor de importeur

  • Zekerheid van betaling voor de exporteur

  • Vereenvoudiging internationale handelsverrichtingen

De drie meest gangbare accreditieven zijn:

1. Herroepelijk krediet

2. Onherroepelijk krediet

3. Overdraagbaar krediet

Het belangrijkste verschil in deze soorten zit hem in de verplichting die de kredietverstrekkende bank op zich neemt. Een herroepelijk krediet kan zowel door de opdrachtgever als de bank worden gewijzigd of ingetrokken dit in tegenstelling tot het onherroepelijk krediet waarbij de bank de persoonlijke verplichting op zich neemt om de begunstigde te betalen tegen overgave van de voorgeschreven documenten. Bij een overdraagbaar krediet kan de begunstigde het "voordeel" overdragen aan een derde partij.

Binnen deze 3 meest gangbare kredieten zijn een aantal varianten mogelijk zoals een revolterend krediet, een tegenkrediet en een negotiëringskrediet.

De krediet openende bank kan in opdracht van zijn cliënt zowel rechtstreeks met de begunstigde handelen of de al eerder genoemde correspondent. In die zin zijn er ook nog drie varianten t.w. rechtstreeks, geadviseerd en geconfirmeerd. Bij het geconfirmeerde krediet gelden de verplichtingen van de krediet openende bank ook voor zijn correspondent, bij een geadviseerd krediet is dat niet het geval. Een rechtstreeks krediet heeft een aantal voordelen m.b.t. bankkosten voor de importeur, en kent in die zin een aantal nadelen voor de exporteur die in dit geval ook moeilijker zijn documenten zal kunnen negotiëren

Documenten

De verkoper wordt uit het krediet voor rekening van de koper betaald, terwijl hij zijn bestelling nog niet heeft ontvangen. De verkoper heeft volledige zekerheid van betaling maar de koper zit nog met een aantal risico's die kunnen worden uitgeschakeld door overgave van in het krediet bepaalde documenten

1. Documenten die de levering garanderen zoals een connossement, vrachtbrief

2. Documenten tegen schade, verzekeringspolis of certificaat

3. Handelsfactuur overeenkomstig het verkoopcontract

4. Overige documenten bv certificaat van oorsprong, analysecertificaat enzUitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page